jaslo4u.pl Jas?o dla Ciebie - Jasielski portal informacyjny - Jaslo4U.pl

jaslo4u.pl
Title: Jas?o dla Ciebie - Jasielski portal informacyjny - Jaslo4U.pl
Keywords: jas?o, og?oszenia, zdj?cia, galerie, jasielski, powiat jasielski, telewizja jas?o, jaslo4u, jas?o4u, jaslo, jas?o 4u, jaslo4you
Description: Najwi?kszy i najlepszy Jasielski Portal Informacyjny. Aktualne informacje z Jas?a, wydarzenia, galerie, og?oszenia, sport, rozrywka.
jaslo4u.pl is ranked 117119 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $390,319. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. jaslo4u.pl has 43% seo score.

jaslo4u.pl Information

Website / Domain: jaslo4u.pl
Website IP Address: 138.201.50.216
Domain DNS Server: ns1.jasart.pl,ns2.jasart.pl

jaslo4u.pl Rank

Alexa Rank: 117119
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jaslo4u.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $390,319
Daily Revenue: $1,069
Monthly Revenue $32,081
Yearly Revenue: $390,319
Daily Unique Visitors 98,382
Monthly Unique Visitors: 2,951,460
Yearly Unique Visitors: 35,909,430

jaslo4u.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Thu, 28 Jul 2016 12:24:56 GMT
Server Apache/2
Content-Type text/html; charset=utf-8

jaslo4u.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
jas?o 6 0.25%
og?oszenia 2 0.17%
zdj?cia 2 0.12%
galerie 2 0.12%
jasielski 5 0.38%
powiat jasielski 0 0.00%
telewizja jas?o 0 0.00%
jaslo4u 8 0.47%
jas?o4u 0 0.00%
jaslo 8 0.34%
jas?o 4u 0 0.00%
jaslo4you 0 0.00%

jaslo4u.pl Traffic Sources Chart

jaslo4u.pl Similar Website

Domain Site Title

jaslo4u.pl Alexa Rank History Chart

jaslo4u.pl aleax

jaslo4u.pl Html To Plain Text

Jas?o dla Ciebie - Jasielski portal informacyjny - Jaslo4U.pl Korzystaj?c z portalu Jaslo4u.pl wyra?asz zgod? na u?ytkowanie mechanizmu plików cookie - niewielkich informacji tekstowych wysy?anych przez Jaslo4u.pl, zapisywanych na dysku Twojego komputera. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie prawid?owego funkcjonowania portalu Jaslo4u.pl, w tym wygody i u?yteczno?ci us?ug ?wiadczonych za jego po?rednictwem. Wi?cej o plikach cookie na Jaslo4u.pl mo?esz dowiedzie? si? st?d. Zamknij Strona g?ówna Wiadomo?ci Wiadomo?ci sportowe Kultura i rozrywka Ciekawostki Felietony Pogoda Wydarzenia Tagi Archiwum aaa ?Dru?yna zapewnia bezpieczeństwo w ka?dej strefie” Letni sezon w pe?ni. Upalne dni sprzyjaj? sp?dzaniu wolnego czasu na wod?. T?umy ludzi oblegaj? basen otwarty w Ja?le. Najwi?cej osób korzysta z p?ywalni w weekendy. Wówczas na obiekcie rekreacyjnym jest oko?o 1500 osób dziennie. ?Dru?yna zapewnia bezpieczeństwo w ka?dej strefie” Letni sezon w pe?ni. Upalne dni sprzyjaj? sp?dzaniu wolnego czasu na wod?. T?umy ludzi oblegaj? basen otwarty w Ja?le. Najwi?cej osób korzysta z p?ywalni w weekendy. Wówczas na obiekcie rekreacyjnym jest oko?o 1500 osób dziennie. Po?egnali pielgrzymów na ludowo w Trzcinicy W niedziel? w Trzcinicy podczas wydarzenia kulturalnego ?Pogórzańskie Smaki - Lato z Kultur? Powiatu Jasielskiego” po?egnano pielgrzymów, którzy przyjechali na ?wiatowe Dni M?odzie?y z Kanady, Ukrainy i Irlandii. Panie z Kó? Gospodyń Wiejskich i lokalnych stowarzyszeń przygotowa?y dla nich swojskie polskie jad?o. Jas?o - atrakcyjne dzia?ki budowlane 60000 z? Do sprzedania atrakcyjne dzia?ki o powierzchni 1181m2,1173m2 i 1977m2 po?o?one w Ja?le. Cena:60000 za dzia?k?. We? udzia? w 5 rundzie konkursu i wygrywaj nagrody. Dla naszych czytelników przygotowali?my wakacyjn? super zabaw? w formie konkursu, w którym do wygrania b?d? atrakcyjne i warto?ciowe nagrody. Oka?e si?, kto z Was dobrze zna ziemi? jasielsk?. Aktualizacja: Dla Kubusia zebrano 8727,32 z?! Na Ogródku Jordanowskim odby?y si? wczoraj I Urodziny Kubusia Ziobro. Podczas akcji charytatywnej zorganizowanej przez Jasielskie Stowarzyszenie "Consensus" uda?o si? zebra? 8727, 32 z?, które zostan? przekazane na zakup pulsoksymetru. Amoniaczki wracaj? do ?ask! II D?bowiecki Festiwal Amoniaczków- ciasta dro?d?owe przyci?gn?? mieszkańców z ca?ego powiatu jasielskiego. Ciasta i ciasteczka by?y tak smakowite, ?e szybko znika?y z talerzy. W tym roku dro?d?owe wypieki przygotowa?y panie z dwudziestu trzech Kó? Gospodyń Wiejskich. Studenci PWSZ w Kro?nie w?ród najlepszych z najlepszych Studenci PWSZ w Kro?nie zaj?li 9. miejsce na zawodach Shell Eco-Marathon w kategorii pojazdu prototypowego nap?dzanego paliwem alternatywnym. W rozgrywanych w Londynie zawodach wzi??o udzia? kilkaset dru?yn z ca?ej Europy, w tym osiem z Polski. Celem wszystkich zespo?ów by?o pokonanie jak najd?u?szego dystansu zu?ywaj?c jak najmniej paliwa. Nie ?yje 29-latek. Przyczyn? mog? by? dopalacze W sprawie nag?ej ?mierci 29-latka mieszkaj?cego w Ja?le prowadzone jest ?ledztwo prokuratorskie. M??czyzna wraz ze swoj? 23-letni? znajom? za?yli wczoraj wieczorem ?rodki o nieznanym sk?adzie i pochodzeniu. GDDKiA: Protesty i blokady drogi nie rozwi??? problemu Mieszkańcy Przysiek od sze?ciu lat czekaj? na budow? chodników przy ruchliwej i niebezpiecznej drodze krajowej nr 28. Widz?c brak reakcji ze strony GDDKiA postanowili wyj?? na ulic? i protestowa? przeciw ich oboj?tno?ci. Zarz?dca drogi podkre?la, ?e zadanie to oczekuje na finansowanie. Transport i przewóz osób niepe?nosprawnych Zapewniamy kompleksow? us?ug? zwi?zan? z przewozem osób niepe?nosprawnych - równie? na wózkach inwalidzkich do lekarza, na rehabilitacj?, do szko?y, na imprezy rodzinne itp. Menu Miasto Powiat Rozk?ady jazdy Kino Panoramy Jas?o Serwisy informacyjne Dy?ury aptek Pogoda Plakaty Wydarzenia Kuchnia Turystyka Przydatne Katalog stron www Sport Galerie zdj?? Organizacje Kultura Ciekawe strony Og?oszenia Dodaj og?oszenie za darmo! Motoryzacja Ró?ne Odzie? i obuwie RTV/AGD Nieruchomo?ci Sprz?t sportowy Telefony i akcesoria Us?ugi Pozosta?e Praca Komputery/konsole/tablety Dom i ogród Budownictwo Finanse, Ksi?gowo?? Zdrowie i Uroda Uroczysto?ci Firmy Dodaj firme za darmo! Budownictwo Biuro i firma Komputery i internet Przemys? Rolnictwo, le?nictwo i zwierz?ta Rozrywka i kultura Sklepy Sport i rekreacja Telekomunikacja Turystyka, noclegi Us?ugi Zdrowie i uroda Dom i ogród Gastronomia Transport i spedycja Reklama i poligrafia Nieruchomo?ci Edukacja Motoryzacja Odzie? i obuwie Meble Finanse i ubezpieczenia Urz?dy i instytucje Biznes, prawo, ekonomia Jubilerstwo Bezpieczeństwo Agroturystyka Reklama na portalu Wiadomo?ci Stra?acy interweniowali przy ul. Ujejskiego (1) Przed po?udnie stra?acy otrzymali zg?oszenie o dymie wydobywaj?cym si? z jednego z budynków przy ul. Ujejskiego w Ja?le. Powodem zadymienia by? nieszczelny przewód kominowy. Ostrze?enie o silnych burzach z gradem - 28-29 lipca (10) ?Dru?yna zapewnia bezpieczeństwo w ka?dej strefie” (32) Ostrze?enie o silnych burzach z gradem – 27 lipca (6) Motorowerzystka ranna w wypadku (24) Uwaga! Mo?liwe burze! (12) "Studenci PWSZ w Kro?nie w?ród najlepszych z najlepszych" Wi?cej newsów Kultura i rozrywka KONKURS! Wygraj wej?ciówki na niezwyk?e wydarzenie muzyczne We wrze?niu w kro?nieńskim RCKP odb?dzie si? niezwyk?e widowisko muzyczne. W Koncercie Operetkowym wyst?pi? wybitni arty?ci polskich i mi?dzynarodowych scen po sukcesach w Europie i USA. Jako patron medialny wydarzenia przygotowali?my dla naszych czytelników konkurs, w którym do wygrania s? wej?ciówki na koncert. Wakacyjne kino plenerowe na Kwiatowej ! (1) Wystawa czajników do herbaty w Muzeum Regionalnym w Ja?le (1) Zwiedzaj Jas?o graj?c! (0) Po?egnali pielgrzymów na ludowo w Trzcinicy (10) Amoniaczki wracaj? do ?ask! (12) Wi?cej newsów Rozmaito?ci i ciekawostki Nocna i ?wi?teczna pomoc stomatologiczna w kro?nieńskim szpitalu (0) Od 1 sierpnia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Paw?a II w Kro?nie (ul. Korczyńska 57) rozpocznie dzia?alno?? nocno-?wi?teczne Ambulatorium Stomatologiczne. Z bezp?atnej pomocy mo?na b?dzie skorzysta? od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 19.00 do 7.00, a w dni wolne od pracy i ?wi?ta - ca?odobowo. Nowy sposób na p?acenie komórk? za parkowanie w Ja?le (16) Ulotki, dotycz?ce bezpieczeństwa uczestników ?DM (0) We? ramki – promuj swoje miasto (43) Dla bezpieczeństwa pielgrzymów / For pilgrims safety (0) Wygra? romantyczny pejza? (10) Wi?cej newsów Dy?uruj?ca apteka W nocy z: 28 lipca/29 lipca dy?ur nocny pe?ni apteka: Przysz?e dy?ury nocne aptek w Ja?le Pogoda obecnie Temperatura: 29 °C Opad: 2.7mm Wiatr: 13 km/h wkrótce 29 16 5.2mm 10km/h jutro 25 16 3.6mm 6km/h ?ród?o pogody: World Weather Online wi?cej informacji pogodowych TANIE ZDJ?CIA! KLIKNIJ I SPRAWD?! Centrum Naturhouse Superfoods okre?la ?ywno?? która, w swoim sk?adzie zawiera wyj?tkowo cenne dla organizmu cz?owieka sk?adniki m.in. antyoksydanty, witamin? D, zwi?zki bioaktywne, minera?y, kwasy t?uszczowe z rodziny Omega 3. K?cik Kulinarny Ciasto - Zemsta te?ciowej (4) Je?li jeszcze nie znacie tego ciasta koniecznie spróbujcie. Kruche ciasto, wi?nie, bita ?mietana i beza - poezja smaku! W sezonie oczywi?cie najlepiej wykorzysta? ?wie?e wi?nie. Wi?cej przepisów Dodaj firme ADAD - MEBLE KUCHENNE, MEBLE NA WYMIAR ?elbud "SMUTEK" Firma Pogrzebowa OSOBNICA ZARZYKA.EU ZARZYKA GRZEGORZ | Fotografia "OKARMA" Zak?ad Pogrzebowy Akwarela Strony internetowe - innWeb.pl OSK "RONDO" PRAWO JAZDY KAT:B E-med ALERGIE, NIETOLERANCJE, ODCZULANIE, DIETETYK ADJ-FOL dystrybutor folii stretch TRANS-ALLEN Podno?niki Koszowe Prace wysoko?ciowe MAKDAR Sp.J. Ostatnio na forum dyskusyjnym Wi?cej ostatnich tematów na forum Coraz wi?cej oty?ych [brotet ] 28.07.2016, 13:55 Strój roboczy, gdzie tanio kupi? [Esmeralda ] 28.07.2016, 13:53 Gdzie najwi?kszy wybór smartfonów?? [tatar ] 28.07.2016, 13:53 Jak tanio wy?a? paczk? do anglii? [monsoon ] 28.07.2016, 13:45 Jakie meble ogrodowe s? najlepsze? [DarekM77 ] 28.07.2016, 13:28 Wasze ulubione herbaty [viktoria11 ] 28.07.2016, 13:20 Gdzie planowa? wakacje w tym roku? [DarekM77 ] 28.07.2016, 13:10 W co warto inwestowa?? [DarekM77 ] 28.07.2016, 13:09 Miód spadziowy prawdziwy [tandeor ] 28.07.2016, 11:07 PiS - rz?dy i opozycja [amatorski ] 28.07.2016, 08:54 klimatyzacja w aucie [wirgin ] 28.07.2016, 08:43 Prezent dla syna na urodziny. [hendiger ] 28.07.2016, 00:19 Playstation 3 [HubertX ] 27.07.2016, 22:47 Ró?nica pomi?dzy letnimi i zimowymi butami do bieg [HubertX ] 27.07.2016, 22:44 Nie dla muslimów [dragoness ] 27.07.2016, 20:50 makija? [landri101 ] 27.07.2016, 20:01 Lepsza drukarnia internetowa czy tradycyjne? [Joziiiin ] 27.07.2016, 18:51 Samochód nowy, czy u?ywany? [gutek90 ] 27.07.2016, 15:53 tani lakiernik samochodowy [gutek90 ] 27.07.2016, 15:52 Jaki ulubiona dru?yna? [Daniel35 ] 27.07.2016, 12:56 Jak szybko nauczy? sie norweskiego? [Esmeralda ] 27.07.2016, 12:07 Starosta zatrudnia tylu ile si? da [Esmeralda ] 27.07.2016, 12:05 Wójt Gminy Osiek Jasielski musi zwróci? 0,38 mln z [HOWARD ] 27.07.2016, 11:24 Wakacje 2016 [CYNGIEL ] 27.07.2016, 10:38 Stolarz-?ó?ko [Zynek6 ] 27.07.2016, 10:23 Jawne Jedlicze - nowa strona [HOWARD ] 27.07.2016, 08:27 SEZON 2016/2017 [kuba1975 ] 27.07.2016, 08:11 Buty zamszowe czy skórzane? [smerfetka1718 ] 26.07.2016, 21:58 Posiada kto? czujnik zegarowy?? [rico ] 26.07.2016, 20:32 Jakie znacie sposoby wyciszenia si?? [Narilka ] 26.07.2016, 12:54 Pi?tro do wynaj?cia LOKAL DO WYNAJ?CIA DOGODNE WARUNKI WYNAJMU TEL. 502-028-292 Sport Trzcinica na poligonie w Trzciańcu (0) W dniach od 2-go do 15-tego lipca 2016 r. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2091 w Trzcinicy po raz kolejny uczestniczyli w zaj?ciach na poligonie w Trzciańcu. Tym razem by? to kurs unitarny oraz Kurs Dowódców Dru?yn. W kursie z naszej jednostki, wzi??o udzia? 23 strzelców. Turniej Pi?ki Siatkowej dru?yn OSP (0) Górskie srebro JSC w Koninkach (0) Wierz? w moich ch?opców o bia?o czarnych sercach (23) Zmar? Jan Ciupka, d?ugoletni Prezes OZPN Krosno (0) Czarni wygrali w sparingu z Prze?omem Besko (7) Wi?cej newsów Nadchodz?ce wydarzenia 07.08.2016 - V Podkarpacki Festiwal Kultury Ludowej w Gogo?owie 19.08.2016 - 21.08.2016 - VI Karpacki Festiwal Archeologiczny w Trzcinicy "Karpacka Troja" 11.09.2016 - Koncert Operetkowy - najpi?kniejsze duety, arie sopranowe i tenorowe oraz niezapomniane w?oskie przeboje Wi?cej wydarzeń Posiadasz informacje o jakim? wydarzeniu? Poinformuj nas! Pisz na adres: redakcja@jaslo4u.pl Galerie zdj?? Pogórzańskie Smaki w Trzcinicy II D?bowiecki Festiwal Amoniaczków Dni Liwocza 2016 (ROMPEY oraz Pi?kni i M?odzi) Zdj?cia do filmu "Akcja Pensjonat" na ulicach Jas?a ?wi?to Policji w Ja?le Tour de Pologne na ulicach Jas?a Wyszukiwarka wiadomo?ci Og?oszenia Jas?o DJ z WOKALISTK? na wesele - obejrzyj FILM pracownik obs?ugi sklepu Rollbar Nalewak do piwa do wynaj?cia W?giel Kamienny D?wig ?uraw Podno?nik Zwy?ka Podest Jas?o Opieka nad osobami starszymi. Testy obci??eń organizmu,terapie biorezonansowe Do Sprzedania Toyota Corolla 1,4 D4D kopiowanie VHS na DVD Us?ugi minikopark? / Wywrotk? 3,5 t/Prace zieme Suknia ?lubna REVA + Gratis! Rozmiar 34-38 adaptacje poddaszy.docieplenia budynkow Mieszkanie w Centrum Jas?a, 47 m2 Piel?gnacja terenów zielonych KRIS-KOS Dzialka budowlana Biezdziedza 24a uzyskane waru Dodaj og?oszenie | Szukaj | Ostatnio dodane Panel Logowania Login: Haslo: Zarejestruj sie Zapomniales hasla? Wiesz co? ciekawego? Poinformuj nas o tym! Wiesz co?, o czym my nie wiemy? Chcesz podzieli? si? z nami informacjami? Napisz do Redakcji lub wype?nij poni?szy formularz. Nadawca (opcjonalnie): Tre?? (wymagana): Kontakt (opcjonalnie): Nie masz w??czonego javascriptu, formularz nie zostanie wys?any. Zamiast tego wy?lij do nas emaila / napisz. Kontakt z redakcj?: Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl Telefonicznie: 508 766 105 redakcja reklama patronat medialny prawa autorskie kontakt ? 2006-2016. Copyright by Jaslo4U.pl

jaslo4u.pl Whois

Domain Name: JASLO4U.PL